REGULAMIN

 

STRONA  W  PRZEBUDOWIE

 

Regulamin hurtowni internetowej www.izzi.pl


§1
Właścicielem sklepu internetowego jest IZZI COLLECTION

IZZI COLLECTION Agnieszka Cal


90-404 Łódź Próchnika 2

NIP: PL8311258288
REGON: 730307236

Numer rachunku bankowego:

76 1950 0001 2006 3021 3845 0001

§2
Prowadzimy sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę http://www.izzi.pl

§3
Warunkiem dokonania zakupu jest akceptacja niniejszego regulaminu.

§4
Do złożenia zamówienia niezbędne jest założenie konta w naszym serwisie. Zakładając konto Klient wypełnia formularz podając swoje dane osobowe oraz adres email i hasło przy pomocy których będzie miał dostęp do sklepu.

§5
Klient zakładając konto w naszym sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez naszą strone usług. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§6
Minimalna wartość zamówienia to 150 zł netto dla zamówień krajowych

Do zamówień dla osób które nie prowadzą działalności gospodarczej , doliczana jest marża detaliczna w wysokości 50%.

§7
Ceny produktów dostępne są dla Klientów po założeniu konta w naszej hurtowni i po dokonaniu przez nas jego weryfikacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oferowanych przez nas towarów, wprowadzania nowych produktów, jak również wycofywania artykułów ze sprzedaży bez uprzedniego powiadomienia.

§8
Wszystkie materiały prezentowane na stronie należą do firmy Izzi Collection Zdjęcia prezentujące dany towar, ich kolor, mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.

§9
Dokładamy wszelkich starań by oferowany przez nas towar był jak najwyższej jakości

§10
Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w momencie wpływu środków na nasz rachunek firmowy.

§11
Do każdego zamówienia wystawiana jest zawsze faktura VAT bądź paragon fiskalny. Faktura jest wystawiana jeżeli podany zostanie poprawny numer NIP.
Za dosłanie faktury do już zrealizowanego zamówienia bądź za wystawienie jej duplikatu czy korekty pobierana jest opłata transportowa 6 zł brutto.

§12
Formą płatności jest przelew na rachunek bankowy.lub płatność przy odbiorze. Koszty ewentualnych prowizji bankowych pokrywa Klient.

§13
Za datę dokonania wpłaty uznajemy datę zaksięgowania środków na naszym rachunku bankowym.

§14
Realizujemy zamówienia za pobraniem.

§15
Nie wysyłamy zamówienia przed otrzymaniem wpłaty, również w przypadku przesłania dowodu nadania.

§16
W przypadku braku otrzymania wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono wycofane.

§17
Zamówienia dostarczane są przesyłką kurierską UPS. Koszt dostawy paczki do 30 kg. Wynosi brutto 24,60

§18
Wysłanie zamówienia następuje w ciągu trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na naszym rachunku bankowym.

§19
Wysyłanie zamówień dokonywane jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.
§20
Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie w dostarczeniu przesyłki wynikłe z winy spedytora.

§21
Wszystkie przesyłki są ubezpieczone. W przypadku zaginięcia przesyłki zgłaszana jest reklamacja do spedytora, który rozpatruje ją zgodnie ze swoimi procedurami. Po potwierdzeniu zaginięcia paczki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji do Klienta wysyłane jest ponownie zamówienie bądź zwracana jest dokonana za nie płatność. Termin rozpatrzenia zaginięcia przesyłki zależy od regulaminu spedytora. Wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy.

§22
Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie, zamówienia po otrzymaniu przez nas zwrotu przesyłki, jest możliwe po dokonaniu powtórnej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo tyczy się przypadku, gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

§23
Oferowane przez nas produkty nie są zabawkami i nie powinny być używane przez dzieci.

§24
Wyłączenie rękojmi. W granicach obowiązującego prawa wyłączamy swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady oraz nie składamy żadnych zapewnień (wyraźnych, domniemanych, wynikających z ustawy lub innych) w odniesieniu do oferowanych przez nas produktów i informacji w tym, bez ograniczeń, wyłączamy swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w zakresie wad prawnych, wartości handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, a także jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub zapewnień wynikającą z trybu prowadzenia transakcji lub z praktyk handlowych.

§25
Ograniczenie odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, które są związane z oferowanymi przez nas produktami bądź zawartymi na stronie informacjami, w tym za jakiekolwiek szkody wtórne, przypadkowe, pośrednie, szczególne, wynikowe, karne lub ekonomiczne (w tym: utraty przychodów, korzyści, kontraktów, klientów, interesów lub transakcji handlowych bądź przewidywanych oszczędności), nawet wtedy gdy zostaliśmy powiadomieni o możliwości powstania takich szkód. Klient potwierdza i zgadza się, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują nawet wtedy, gdy odpowiednie odszkodowanie nie kompensuje poniesionej szkody. Całkowita odpowiedzialność naszej firmy za bezpośrednie szkody jest ograniczona do 100% kwoty rzeczywiście zapłaconej przez Klienta za zakupione produkty.

§26
Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, śladów otwierania. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej Protokołu Reklamacji.

§27
W przypadku stwierdzenia wad produktów bądź niezgodności zawartości przesyłki w stosunku do zamówienia Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 10 dni od daty otrzymania zamówienia.

§28
Przesyłki odesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

&29

Opisy produktów, zdjęcia prezentowane na stronach hurtowni www.izzi.pl są własnością firmy IZZI COLLECTION Agnieszka Cal. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów (ZDJĘĆ, OPISÓW PRODUKTÓW) bez pisemnej zgody właściciela pochodzących z serwisu jest łamaniem praw ustawy o prawach autorskich (USTAWAz dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.) (sprost.: z 1994, Nr 43, poz. 170, zm. z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554, z 2000, Nr 53, poz. 637)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Spory rozstrzygane są przez sąd właściwy dla miejsca siedziby naszej firmy, według przepisów prawa polskiego.

izzi.pl
Biuro firmy:
IZZI COLLECTION CENTRUM HANDLOWE
Centrum Targowe POLROS
ul. Tuszyńska 72/74 box H 100 / I 101
95-030 Rzgów

Telefon: 42 21 42 205 GSM: 695 454 487
e-mail: biuro@izzi.pl
copyright 2013 IZZI COLLECTION